Platsutveckling Think Tank

Kan vi se naturmiljöer och kulturhistoriska miljöer som tillgångar i utvecklingen av städer, orter och platser? Vad bidrar kulturmiljö – och naturvården med i den cirkulära ekonomin och i det hållbara regenerativa samhällsbyggandet? Med Platsutveckling Think Tank önskar vi starta ett offentligt samtal kring kopplingen mellan kulturarv, naturarv och platsutveckling.


Platsutveckling Think Tank 2024

Platsutveckling Think Tank 12.
Ladan som återuppstod på Flatön
tors 25/1 kl 19-20

Platsutveckling Think Tank 13.
Återbygget
tors 7/3 kl 19-20

Platsutveckling Think Tank 14.
Stora Ekholmen – ön som nu väcks till liv
tors 18/4 kl 19-20

Platsutveckling Think Tank 15.
Platsutveckling av Biosfärområdet Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar med skogen som hållbar resurs
tors 23/5 kl 19-20

Platsutveckling Think Tank 16.
Seminarium om platsuveckling och kulturarv på gården Där Nol i Fastnäs, norra Klarälvdalen.
fredag 16/8 kl 09.30-16.30


Platsutveckling Think Tank är vårt initiativ för att starta en öppen dialog om sambandet mellan kulturarv, naturarv och platsutveckling. Vi grundade tankesmedjan i januari 2022, och den fungerar som en politiskt oberoende plattform där alla är välkomna att delta i diskussionen.

Vi fokuserar på ”creative placemaking” i vår platsutveckling. Det innebär att vi använder design, arkitektur, konsthantverk, konst, kultur, byggnadsvård samt olika former av kultur- och musikevenemang för att utveckla och förbättra platser. Det kan handla om att arrangera festivaler, skapa popup-marknader eller långsiktigt skapa kluster av konst- och hantverksbaserade verksamheter, coworking spaces, restauranger samt kulturattraktioner som ateljéer, gallerier och museer.

Från Visit Swedens rapport ”Svensk kulturturism 2023 – en förstudie”

Vi hoppas att Platsutveckling Think Tank blir en plattform där människor kan inspireras, utbyta idéer och gemensamt bidra till en hållbar och livskraftig utveckling av platser. Vi ser fram emot att höra dina tankar och erfarenheter under våra träffar med Platsutveckling Think-Tank.

Kontakt: thinktank@platsutveckling.se

Allt gott och väl mött! 

Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt,  Platsutveckling Think Tank  

Think Tank – en mer ellermindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka opinionen. Wikipedia
#kulturarv #platssamverkan #platsutveckling #platsutvecklingthinktank #agenda2030