Kontakt

Platsutveckling i Värmland  / platsutveckling.se /  grundades 2013 av Torbjörn Lindstedt och Hans Johnsson, båda delägare. Deras kompetens inom process- och projektledning, kommunikation, fastighetsutveckling, kulturmiljövård och platsutveckling kompletterar de med hjälp av arkitekter, destinationsutvecklare, landskapsarkitekter, grafiska formgivare, organisationsutvecklare affärsutvecklare och ekonomer i deras nätverk.

Torbjörn Lindstedt, delägare
Bebyggelseantikvarie och platsutvecklare. Sakkunnig kulturvärden, behörighet K.
t  +46 (0)70-959 93 62     
e torbjorn.lindstedt@platsutveckling.se       

Torbjörn Lindstedt
Utbildning Bebyggelseantikvariskt program, Göteborgs universitet. Restaureringskonst (vidareutbildning) Kungliga Konsthögskolans Arkitekturskola, Stockholm. Sakkunnig kulturvärden grundutbildning 9 – 11 maj 2023 i Borås, Approvus. Processledarutbildning, Skaraborgs kommunalförbund. Projektledareutbildning, Skaraborgs kommunalförbund. Hyresrätt och fördjupning lokaler, Fastighetsägarna kompetens, Göteborg. ITC 98 – webb- och kommunikationsutbildning.
 
Yrkeserfarenhet Torbjörns yrkeserfarenhet omfattar dels konsultuppdrag som bebyggelseantikvarie och platsutvecklare inom förvaltning och revitalisering av kulturhistoriska miljöer och fastigheter, och dels anställningar där han arbetat med plats- och destinationsutveckling i Västra Götaland, som områdesansvarig för Harling Förvaltning i industrihistoriska Mölndals kvarnby, med utvecklingen av stadskärnan i Sundsvalls stenstad, med utvecklingen av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona samt som kommunikatör vid Slöjd & Byggnadsvård Nääs.
 
Engagemang och nätverk Styrelseledamot  i Europa Nostra Sverige, Sveriges byggnadsantikvarier och samhällsföreningen Norra Ny Utveckling i Klarälvdalen. Kulturmiljövård inom ramen för den ideella sektorn och föreningslivet har varit centralt för Torbjörn parallellt med hans yrkesutövande – han har haft förtroendeuppdrag som ordförande för Svenska Byggnadsvårdsföreningens valberedning samt som styrelseledamot för Bebyggelseantikvariers förening (BAF) och för Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet. 
 

Hans Johnsson, delägare Bebyggelseantikvarie och platsutvecklare 
t  +46 (0)70-214 16 72   
e hans.johnsson@platsutveckling.se

Hans Johnsson 
Utbildning Efter sin gymnasieutbildning som byggnadsingenjör har Hans en masterexamen i Kulturmiljörvård vid Göteborgs universitet samt en examen från Kungliga Konsthögskolans arkitekturutbildning i restaureringskonst. Hans har arbetat med kulturarvsfrågor genom såväl egen verksamhet som anställningar, sedan 2002 i Norge.
 
Yrkeserfarenhet Under åren 2008-2011 var Hans norsk projektledare för Interreg-projektet ”En levande Finnskog – vårt felles ansvar”. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Hedmark fylkeskommune och Värmlands museum, och kan ses som grunden för etableringen Finnskogen Natur- och kulturpark. Hans har bland annat haft i uppdrag att ta fram kulturmiljöprogrammen för Våler respektive Grue kommuner. Hans har uppdrag för Våler/Åsnes landbrukskontor att utveckla vattendraget Glomma som destination samt att öka kopplingarna till älven. Hans har även haft konsultuppdrag för Forsvarsbygg (jmfr. Fortifikationsverket).
 
Engagemang och nätverk Medlem i ICOMOS (internationellt expertnätverket för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn), styrelseledamot i samhällsföreningen Norra Ny Utveckling i Klarälvdalen och i Föreningen Värmlands Säterkultur. För nästan 15 år sedan förvärvade Hans den fallfärdiga gården Där Nol i byn Fastnäs i Klarälvdalen, varvid han inledde ett omfattande restaureringsarbete, som för Hans även har inneburit att skapa ett lokalt engagemang för byggnadsvård och lokalhistoria i Klarälvdalen. Som ett led i det engagemanget arrangerar Hans med flera lokala aktörer sedan 2019 en årlig “öppet-hus”-dag på Där Nol.