Platssamverkan

Platssamverkan är en term som ofta används inom stadsplanering och urban utveckling. Det syftar till samarbete och samverkan mellan olika aktörer och intressenter för att förbättra och utveckla ett visst område, vanligtvis en stad eller ett geografiskt område. Målet med platssamverkan är att skapa en bättre och mer hållbar stads- eller omgivningsmiljö genom att dra nytta av olika kompetenser och resurser.


Under början av 2000-talet var Water Valley i Mississippi en bortglömd liten stad med tomma butikslokaler och övergivna bostäder. Genom ett offentligt och privat partnerskap har boende, näringsliv och beslutsfattare enats om ett gemensamt mål kring ortens utveckling.

Samverkan inom dessa områden kan omfatta projekt som stadsförnyelse, grönområdesutveckling, hållbara transportsystem, bevarande av kulturmiljöer och mycket mer. Syftet är att skapa en levande och attraktiv miljö som gynnar invånare, företag och besökare. Platssamverkan kan innebära samarbete mellan följande parter:

  1. Offentliga verksamheter: Kommunen, regionen eller staten kan samarbeta med andra aktörer för att förbättra infrastruktur, offentliga platser, och andra offentliga tjänster.

  2. Privata verksamheter: Företag, utvecklare och investerare kan vara inblandade i projekt för att skapa bostäder, affärslokaler och andra kommersiella fastigheter.

  3. Civilsamhället: Lokala organisationer, icke-vinstdrivande grupper och medborgare kan delta i platssamverkan för att påverka utvecklingen av sitt samhälle och förbättra livskvaliteten.

  4. Akademiska institutioner: Universitet och forskningsinstitutioner kan ge kunskap och expertis för att stödja hållbar utveckling och innovation inom området.

Modedistriktet Meatpacking District, Times Square, 125th Street i Harlem, Grand Central Partnership (med Grand Central Terminal som kronjuvelen) och Bryant Park är några exempel i New York City som vi brukar titta på under våra föreläsningar och utbildningar.