Platsutveckling Think Tank 12. Ladan som återuppstod på Flatön

Välkommen till Platsutveckling Think Tank 12. Ladan som återuppstod på Flatön 

datum: torsdag 25 januari 2024
tid: 19-20
hur:
digitalt – via zoom

Till Platsutveckling Think Tank 12 är vi glada över att hälsa Andrea Hartmann Jovell välkommen som föreläsare. Andrea är en erfaren konsult inom besöksnäring och kommunikation med en bakgrund inom landsbygdsutveckling och småskalig besöksnäring i Jämtland. Andrea har tidigare varit kommunikationschef för Göteborg & Co och sedan ett år tillbaka driver hon sin egen verksamhet där hon bland annat arbetar med affärsutveckling för besöksnäringen i fyra kommuner i Södra Bohuslän.

Ladugården har återuppstått genom en nybyggnad i stolpteknik under 2023.

I sin föreläsning kommer Andrea att dela med sig av sitt arbete med att återställa en gård till dess ursprung, med särskild tonvikt på att bevara natur- och kulturvärden samt lokal byggnadstradition. Hon kommer att berätta om restaureringen av sin egna gård på ön Flatön i Bohuslän. Huvudbyggnaden, som har sina rötter från 1873, planeras återställas från en omfattande ombyggnad på 1960-talet. Ladugården har återuppstått genom en nybyggnad i stolpteknik under 2023. 

Ladugården när gården togs över.

Arkitekt Lotta Wennerberg har utformat ritningar för den nygamla ladugården, och Byggbolaget Orust har förverkligat dessa ritningar genom användning av återbruk och cirkulärt tänkande. Hållbarhet, kreativitet och lokal förankring har varit centrala principer som väglett hela projektet.

Ladugården har återuppstått genom en nybyggnad i stolpteknik under 2023.

Vi fokuserar på ”creative placemaking” i vår platsutveckling. Det innebär att vi använder design, arkitektur, konsthantverk, konst, kultur, byggnadsvård samt olika former av kultur- och musikevenemang för att utveckla och förbättra platser. Det kan handla om att arrangera festivaler, skapa popup-marknader eller långsiktigt skapa kluster av konst- och hantverksbaserade verksamheter, coworking spaces, restauranger samt kulturattraktioner som ateljéer, gallerier och museer.

Platsutveckling Think Tank är vårt initiativ för att starta en öppen dialog om sambandet mellan kulturarv, naturarv och platsutveckling. Vi grundade tankesmedjan i januari 2022, och den fungerar som en politiskt oberoende och kostnadsfri digital plattform där alla är välkomna att delta i diskussionen.

Vi hoppas att Platsutveckling Think Tank blir en plattform där människor kan inspireras, utbyta idéer och gemensamt bidra till en hållbar och livskraftig utveckling av platser. Vi ser fram emot att höra dina tankar och erfarenheter under våra träffar med Platsutveckling Think-Tank.

Allt gott och väl mött! 

Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt,  Platsutveckling Think Tank  

Kontakt: thinktank@platsutveckling.se

Think Tank – en mer ellermindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka opinionen. Wikipedia #kulturarv #platssamverkan #platsutveckling #platsutvecklingthinktank #agenda2030