Platsutveckling Think Tank 16. Seminarium på Där Nol

Välkommen till Platsutveckling Think Tank Där Nol

dag: fredag 16 augusti
tid: kl 09.30-15.00
pris: 400 kr exkl. moms. I priset för dagen ingår föreläsningar, lunch, kaffe och fikabröd. 
anmälan: senast måndag 10 augusti. Anmälan är bindande. 

Platsutveckling Think Tank bjuder in till ett inspirerande seminarium på gården Där Nol i byn Fastnäs i norra Klarälvdalen, fredagen den 16 augusti. Seminariedagen kommer att belysa hur kulturarvsplanering och platsutveckling samspelar, både på landsbygden och i stadsmiljöer. Moderator för dagen är Iver Breisjøberg som arbetar som rådgivare vid lantbrukskontoret i Våler kommun.

Gården Där Nol i Fastnäs stod övergiven i 30 år innan Hans Johnsson köpte och tog över den 2007. Sedan dess har gården genomgått en omfattande renovering under hans ledning. Arbetet med att rädda och utveckla Där Nol handlar inte bara om att renovera förfallna byggnader, utan också om att återuppliva ett samhälle och bevara kulturarvet för framtida generationer.

Program 

09:30 – 10:00 Registrering och kaffe

10:00 – 10:10 Välkomsthälsning och introduktion
Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt, Platsutveckling Think Tank

10:10 – 10:40 Kulturarvets betydelse för platsens attraktivitet
Eva Persson, kulturchef Tjörns kommun

10:40 – 11:20 Förtätning i Stockholms innerstad med fokus på Münchenbryggeriet
Nynke de Jong, arkitekt/stadsplanerare, Stockholms stad

11:20 – 12:00 Kulturarvets och världsarvets betydelse för Røros utveckling
Sophie Noach, byggnadsantikvarie vid Rørosmuseet

Lunchpaus: 12:00 – 13:00

13:00 – 13:40 Interiört måleri i gränstrakterna
Amund Spangen, etnolog och författare till bland annat Dekorasjonsmaling – i Nord-Østerdalen og Røros-bygdene

13:40 – 14:00 Frågor och samtal
Moderator Iver Breisjøberg

14:00 – 15:00 Dagen avslutas med kaffe och mingel
Möjlighet att nätverka och bygga nya relationer och/eller diskutera enskilt med föreläsare/övriga seminariedeltagare

Vi ser fram emot en dag som vi hoppas skall bidra till inspiration, lärdomar och möjligheten att tillsammans utforska kulturarvets och platsutvecklingens gemensamma potential i Skandinavien.

Platsutveckling Think Tank 

Vi fokuserar på ”creative placemaking” i vår platsutveckling. Det innebär att vi använder design, arkitektur, konsthantverk, konst, kultur, byggnadsvård samt olika former av kultur- och musikevenemang för att utveckla och förbättra platser. Det kan handla om att arrangera festivaler, skapa popup-marknader eller långsiktigt skapa kluster av konst- och hantverksbaserade verksamheter, coworking spaces, restauranger samt kulturattraktioner som ateljéer, gallerier och museer.

Platsutveckling Think Tank är vårt initiativ för att starta en öppen dialog om sambandet mellan kulturarv, naturarv och platsutveckling. Vi grundade tankesmedjan i januari 2022, och den fungerar som en politiskt oberoende plattform där alla är välkomna att delta i diskussionen.

Vi hoppas att Platsutveckling Think Tank blir en plattform där människor kan inspireras, utbyta idéer och gemensamt bidra till en hållbar och livskraftig utveckling av platser. Vi ser fram emot att höra dina tankar och erfarenheter under våra träffar med Platsutveckling Think-Tank.

Allt gott och väl mött! 

Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt,  Platsutveckling Think Tank 

Kontakt: thinktank@platsutveckling.se

Think Tank – en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka opinionen. Wikipedia #kulturarv #platssamverkan #platsutveckling #platsutvecklingthinktank #agenda2030