Platsutveckling.se

Vi är ett konsultföretag som hjälper dig att generera attraktionskraft med hjälp av din fysiska miljö. Vi process- och projektleder utvecklingen av enskilda byggnader, hela fastigheter, platser, stadsdelar, orter och områden mot en ny marknadsposition.

Norska “Statens vegvesen” har utvecklat turistattraktionen “Nasjonale turistveger” på uppdrag av norska regeringen och norska Stortinget. Servicebyggnad vid Ureddplassen vid länsväg 17 i Gildeskål, Nordland, Riksturistvägen Helgelandskusten. Arkitekt för byggnaden: Haugen/Zohar Arkitekter. Landskapsarkitekt: Inge Dahlman, Asplan Viak AS Foto: Steinar Skaar

Place branding och property branding
Vi hjälper dig att dra största möjliga nytta av gestaltningsmässiga och kulturella kvaliteter i dina byggnader och gaturum. Det är nämligen de faktorerna, som starkast bidrar till upplevelsen av en plats – och därmed till intrycket av dig som fastighetsägare. 

Common Corner är ett unikt co-working workspace från platsutevckling.se i samarbete med YAJ-arkitekter.

Team
Företagets grundare är Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt. Vår kompetens inom process- och projektledning, kommunikation, fastighetsutveckling, kulturmiljövård och destinationsutveckling kompletterar vi med hjälp av arkitekter, landskapsarkitekter, grafiska formgivare och ekonomer i vårt nätverk.

Business Improvement Districts och The Main Street Approach
I plats- och områdesutvecklingsuppdrag är vi influerade av de två huvudmodellerna för platssamverkan: Business Improvement Districts (BIDs) och The Main Street Approach som genomförs via så kallade Main Street Programs.

Platsutvecklaren – platsutveckling omvärldsbevakning

Följ gärna vår omvärldsbevakning från nyhetsbrevet Platsutvecklaren samt via tweets på  X  och  på vår blogg BIDs in SwedenVarmt välkommen till oss !