Think Tank 8. Fastighetsutvecklaren Olle Larsson och Sisyfosgruppen

Solbacka öppet hus from Sisyfosgruppen . ”Det är ingen slump att Solbacka ligger där det ligger. Det är helt enkelt väldigt vackert. www.solbacka.se


Think Tank 8. Fastighetsutvecklaren Olle Larsson och Sisyfosgruppen

datum: tors 24/11 2022
tid:
19-20
hur: 
digitalt via zoomlänk 

Solbackas gamla internatskola reser sig ur askan med delaktighet, hållbarhet, återbruk och hjärta som viktiga ingredienser i revitaliseringen. Hur bör vi utveckla trygga och attraktiva communities och bysamhällen under 2020-talet? Vad kan ett samarbete med en bygds och/eller en stadsdels invånare, föreningsliv och näringsliv bidra med för att lyfta och vidareutveckla platsens attraktionskraft och platsspecifika värden? Går det att bevara, renovera, återbruka och praktisera cirkulärt tänkande och samtidigt få ekonomi för att en miljö skall kunna börja blomstra igen? Under devisen ”svårt är roligt och enkelt är tråkigt” har Olle Larsson antagit ett antal intressanta och uppmärksammade utmaningar inom plats- och fastighetsutveckling. Just nu arbetar hans bolag Sisyfosgruppen med den gamla internatskolan Solbacka i Sörmland. Tidigare har Olle Larsson och Sisyfosgruppen räddat, bevarat och restaurerat det övergivna och förfallna Wenngarns slott  samtidigt som man utvecklat ett levande bysamhälle med nya småbostadhus i dess omgivningar.

Platsutveckling Think Tank startades under januari 2022. Det är en politisk oberoende och kostnadsfri digital mötesplats för alla som önskar föra ett samtal om sambandet mellan platsutveckling, naturarv och kulturarv.

Kontakt: thinktank@platsutveckling.se

Allt gott och väl mött! 

Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt,  Platsutveckling Think Tank  

Think Tank – en mer ellermindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka opinionen. Wikipedia
#kulturarv #platssamverkan #platsutveckling #platsutvecklingthinktank #agenda2030