Think Tank 11. STF:s och DNT:s arbete med hållbara kulturupplevelser och ett hållbart friluftsliv

Välkommen till Platsutveckling Think Tank 11 – STF:s och DNT:s arbete med hållbara kulturupplevelser och ett hållbart friluftsliv

datum: torsdag 7 december 2023
tid: 19-20
hur: digitalt – via zoom

Till Platsutveckling Think Tank 11 – tors 7/12 kl 19-20 – har vi bjudit in Maria Ros Hjelm, generalsekreterare för Svenska Turistföreningen (STF), och Louise Brunborg-Næss, Rådgiver bærekraft og kulturarv för Den Norske Turistforening (DNT). Maria och Louise kommer att prata om hur de båda syskonföreningarna arbetar för att utveckla  hållbara kulturupplevelser och ett hållbart friluftsliv i Skandinavien. 


”Regeringens budgetnedskärningar till naturvård leder nu till att norra entrén till Skuleskogens nationalpark, vid Höga kusten, stängs i vinter. Under hösten drev STF en kampanj för att få regeringen att lägga mer pengar i budgeten för 2024. Nära 65 000 personer skrev under uppropet. Tillskottet till naturvården 2024 blev dock marginellt. Från 2,2 miljarder 2022 till 1,1 2023 och 1,2 miljarder 2024.” ur STF :s tidskrift Turist 17/11 2023

  • Maria Ros Hjelm kommer att dela insikter om STF:s arbete i Jämtland och hur de tacklar utmaningarna med överturism. Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell förening i Sverige som främjar natur- och kulturupplevelser samt friluftsliv. STF driver vandrarhem, fjällstugor och andra boendeformer runt om i landet.
  • Louise Brunborg-Næss kommer att ge en inblick i DNT:s generella bærekraftsarbeid och hur de arbetar för att utveckla hållbara kulturupplevelser och främja ett hållbart friluftsliv. Den Norske Turistforening (DNT) är en ideell organisation i Norge som främjar friluftsliv och turism. DNT grundades år 1868 och är en av de äldsta turistföreningarna i världen.

Kan vi se naturmiljöer och kulturhistoriska miljöer som tillgångar i utvecklingen av städer, orter och platser? Vad bidrar kulturmiljö – och naturvården med i den cirkulära ekonomin och i det hållbara regenerativa samhällsbyggandet? Med Platsutveckling Think Tank önskar vi starta ett offentligt samtal kring kopplingen mellan kulturarv, naturarv och platsutveckling.

Vi fokuserar på ”creative placemaking” i vår platsutveckling. Det innebär att vi använder design, arkitektur, konsthantverk, konst, kultur, byggnadsvård samt olika former av kultur- och musikevenemang för att utveckla och förbättra platser. Det kan handla om att arrangera festivaler, skapa popup-marknader eller långsiktigt skapa kluster av konst- och hantverksbaserade verksamheter, coworking spaces, restauranger samt kulturattraktioner som ateljéer, gallerier och museer.

Platsutveckling Think Tank är vårt initiativ för att starta en öppen dialog om sambandet mellan kulturarv, naturarv och platsutveckling. Vi grundade tankesmedjan i januari 2022, och den fungerar som en politiskt oberoende och kostnadsfri digital plattform där alla är välkomna att delta i diskussionen.

Vi hoppas att Platsutveckling Think Tank blir en plattform där människor kan inspireras, utbyta idéer och gemensamt bidra till en hållbar och livskraftig utveckling av platser. Vi ser fram emot att höra dina tankar och erfarenheter under våra träffar med Platsutveckling Think-Tank.

Allt gott och väl mött! 

Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt,  Platsutveckling Think Tank  

Kontakt: thinktank@platsutveckling.se

Think Tank – en mer ellermindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka opinionen. Wikipedia #kulturarv #platssamverkan #platsutveckling #platsutvecklingthinktank #agenda2030