Think Tank 2. Natur- och kulturvägledning vid Klarälvdalens folkhögskola

Think Tank 2. Natur- och kulturvägledning vid Klarälvdalens folkhögskola

datum: tors 24/2 2022
tid: 19-20
hur: digitalt via zoom-länk

Hur bör vi arbeta med att tolka, förmedla och levandegöra kulturarvet, kulturlandskapet och dess berättelser genom visningsverksamhet, utställningar, skyltningar och digitala verktyg? Finnskogskultur och säterliv hör till norra Värmlands kulturarv. Hösten 2022 startar Norra Klarälvdalens Folkhögskola den nya kursen Natur- och kulturvägledning. Kursen är en ettårig utbildning inom friluftsliv och interpretation av kulturlandskapet och leder till certifiering som naturguide.

Vid vår andra Think Tank, presenterade Ingela Blomberg (rektor för Klarälvdalens folkhögskola) och Ingela Kåreskog, (ordförande för Norra Ny Utveckling och Föreningen Värmlands Säterkultur) kursen Natur- och kulturvägledning vid Klarälvdalens folkhögskola.

Platsutveckling Think Tank startades under januari 2022. Det är en politisk oberoende och kostnadsfri digital mötesplats för alla som önskar föra ett samtal om sambandet mellan platsutveckling, naturarv och kulturarv.

Kontakt: thinktank@platsutveckling.se

Allt gott och väl mött! 

Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt,  Platsutveckling Think Tank  

Think Tank – en mer ellermindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka opinionen. Wikipedia
#kulturarv #platssamverkan #platsutveckling #platsutvecklingthinktank #agenda2030