Think Tank 4. Open Sources Sätra Brunn

Brunnsgäster utanför brunnshuset vid kurorten Sätra brunn (Sala, Västmanland) år 1868. Bilden kommer från Brunnsmuseet Sätra Brunn

Think Tank 4. Open Sources Sätra Brunn

datum: tors 28/4 2022
tid: 19-20
hur: digitalt via zoom-länk

Vi har bjudit in Tohbbe Lindblom och Gustav Lundin, från Brunnsmuseet Sätra Brunn som kommer att presentera Open Sources Sätra Brunn och prata om ökad tillgänglighet till kulturarvet genom digitalisering med Open Sources som värdegrund.

Open Sources Sätra Brunn är ett initiativ av Brunnsmuseet för att utveckla det digitalt tillgängliga kulturarvet. Brunnsmuseets arbete med att digitalisera historiska källtexter och litteratur är viktig del för att bevara och berätta om kurortens Sätra Brunns historia.

Brunnsmuseet önskar se ett vidgat perspektiv på vad som avses med digitalisering, där tekniken kan skapa nya möjligheter till tolkningar, förbättrad läsbarhet och ökad tillgänglighet.

Platsutveckling Think Tank startades under januari 2022. Det är en politisk oberoende och kostnadsfri digital mötesplats för alla som önskar föra ett samtal om sambandet mellan platsutveckling, naturarv och kulturarv.

Kontakt:thinktank@platsutveckling.se

Allt gott och väl mött!

Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt,  Platsutveckling Think Tank  

Think Tank – en mer ellermindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka opinionen. Wikipedia
#kulturarv #platssamverkan #platsutveckling #platsutvecklingthinktank #agenda2030