Think Tank 1. Regenerativ platsutveckling – övergivet kan återuppstå

Think Tank 1. Regenerativ platsutveckling – övergivet kan återuppstå

datum: tors den 20/2 2022
tid: 19-20
hur: digitalt via zoom-länk

Under de senaste åren har inventeringar av ödehus blivit väldigt populärt i många av landets kommuner. I Värmland pågår inventeringar av ödehus i åtta av regionens 16 kommuner.

Till vår första Think Tank, torsdagen den 20:e januari klockan 19-20, bjöd vi in Linnea Öjes och Lennart Larsson som arbetar som projektledare Lanbygdsdrömmar, en inventering av ödehus i norra Värmland. Linnea Öjes har en bakgrund som trädgårdsmästare (ni kan följa hennes arbete på gården Tuggeliet via Instagram frutuggeliet) och Lennart Larsson arbetar även som förenings- och evenemangskoordinator i Hagfors kommun.

Platsutveckling Think Tank startades under januari 2022. Det är en politisk oberoende och kostnadsfri digital mötesplats för alla som önskar föra ett samtal om sambandet mellan platsutveckling, naturarv och kulturarv.

Kontakt: thinktank@platsutveckling.se

Allt gott och väl mött! 

Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt,  Platsutveckling Think Tank  

Think Tank – en mer ellermindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka opinionen. Wikipedia
#kulturarv #platssamverkan #platsutveckling #platsutvecklingthinktank #agenda2030

https://youtu.be/WTb5iMks210?si=OdAUnFT6TK9r8bj9